מידע למשתמש חדש
 
במסגרת שיפור השירות בחברת מקורות, אנו מעמידים לרשות נותני שירותים אפשרות לצפייה בהוראות המהנדס הראשי של חברת מקורות.

המערכת מאפשרת צפייה בהוראות מהנדס ראשי מעודכנות למעט הוראות שמסווגות כביטחוניות וניתן יהיה לקבלן באישור הקב"ט בלבד.
הצטרפות למערכת
הכניסה למערכת מחייבת הקלדת קוד משתמש וסיסמא.
לקבלת קוד משתמש וסיסמא, יש לחתום על טופס 'תנאים כלליים לקבלת שירותי מידע' אשר נשלח לספקי מקורות בדואר.
אם לא קיבלת את הטופס, ניתן לפנות לטלפון:03-6230718 או בפקס :03-6230658.
קבלת קוד משתמש וסיסמא ו/או עצם השימוש במערכת כפוף לתנאים כלליים המפורטים באתר ורואים בכל משתמש במערכת כאילו הסכים לתנאים אלו במלואם.

בכל מקרה של סתירה, המידע המצוי במשרדי מקורות הוא המידע המחייב והקובע.
אבטחת מידע
  • העברת המידע דרך רשת האינטרנט מתבצעת בתקשורת מוצפנת (SSL 128bit).
    על-מנת שתהיו בטוחים כי המידע מגיע בצורה מוצפנת יש לוודא כי בפינה השמאלית התחתונה של המסך מופיע מנעול שלם.
    כאשר המנעול פתוח משמע כי הקשר איננו מאובטח.
  • המידע באתר נשמר בשרת נפרד ומאובטח ע'י מערכת FIREWALL.
  • בכניסתכם הראשונה למערכת תתבקשו להגדיר סיסמא אישית חדשה במקום הסיסמא הראשונית שניתנה לכם.
  • המערכת תדרוש שינוי סיסמא אחת ל-90 יום.
תמיכה

שאלות/הצעות בנושאי תפעול המערכת בלבד ניתן להעביר ב- e-mail במסך "כתבו אלינו".
חזרה