שינוי סיסמא
על הסיסמא להיות באורך 6- תווים
ולהכיל ספרות ואותיות בלבד
אסור להשתמש בסידרת תווים כגון '12','21','ab','ba'
 
 
 
 
 
 
 
        
חזרה יציאה